banner business

במסגרת הליווי השוטף לעסקים ולחברות אנו מציעים:

  • הגדרת מטרה ארוכת טווח/חזון של העסק ומטרות ביניים בדרך להשגתם.
  • הכנת תוכנית עסקית מפורטת בחתך לפי חודשים ורבעונים לשנתיים קדימה.
  • בניית תכנית פיננסית ותזרים מזומנים כחלק מהתכנית העסקית. בחינת הצרכים ובניית תיק אשראי אופטימאלי.
  • גיוס אשראי מבנקים או מקרנות במידה ונדרש.
  • בחינה שוטפת של עמידה ביעדי התוכנית העסקית, וביצוע התאמות הנדרשות עקב סטייה ממנה.
  • ייצוג מול המערכת הבנקאית, וטיפול שוטף בכל בעיה המתעוררת בקשר לתזרים המזומנים.
  • בחינת אפשרויות לייעול העבודה והוצאת פעילויות למיקור חוץ
  • בנייה והטמעה של תהליכי עבודה ושל נהלים.
  • הכנת תוכנית הבראה לעסקים הנמצאים בקשיים, איתור נקודות התורפה בהם, והפסקת פעילויות מפסידות.

לתאום פגישה צור קשר

למעלה