banner pension

מה ההבדל בין יועץ פנסיוני לסוכן ביטוח?

ההסבר שלהלן לקוח מאתר משרד האוצר:

רפורמת בכר בשנת 2005 יצרה מושג חדש שנקרא – "יועץ פנסיוני". ההבחנה בין 'יועץ פנסיוני' לבין 'סוכן פנסיוני' נעוצה במידת האובייקטיביות שלו, כלומר, בקשר הכלכלי או העסקי (הזיקה) שלו לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני.

מיהו היועץ הפנסיוני?

מי שקיבל רישיון יועץ פנסיוני. יועץ פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו. כלומר, על היועץ הפנסיוני להיות אובייקטיבי ולא מוטה, בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר זה או אחר, או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

מיהו סוכן הביטוח הפנסיוני?

מי שקיבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. סוכן ביטוח פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו. המשמעות היא שסוכן ביטוח אינו אובייקטיבי ויכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר זה או אחר, או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

אז מה ההבדל ביניהם?

ההבדל בין רישיון יועץ פנסיוני לרישיון סוכן ביטוח פנסיוני נעוץ במידת האובייקטיביות שאליה מחויב בעל הרישיון, אשר באה לידי ביטוי בקשר הכלכלי או העסקי (הזיקה) לגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני. ליועץ פנסיוני אסור שתהיה זיקה לגוף המנהל חיסכון פנסיוני.

היועץ הפנסיוני מספק שירותי ייעוץ אובייקטיביים ונטולי אינטרסים בהתאם לצרכים שלך. באופן זה יועץ פנסיוני יכול לחסוך לך מאות אלפי ש"ח בדמי ניהול, בפרמיות ביטוח, בהתאמת מסלולי ביטוח ובתכנון מס נכון.

אם ברצונך לקחת אחריות על החיסכון הפנסיוני שלך,
אם ברצונך בשקט נפשי שהחיסכון הפנסיוני שלך מתאים לצרכיך,
אם ברצונך לשפר את הקצבה או החיסכון הצפויים לך בעשרת אחוזים,
אם ברצונך לוודא שאינך משלם על ביטוחים מיותרים

צור קשר  לתאום פגישה.

למעלה