banner mortgage

תהליך יעוץ המשכנתא כולל חמישה שלבים:

1. ניתוח צרכים עם הלקוח לגבי היקף המשכנתא הרצוי:

  • יש לקחת בחשבון עלויות נלוות לרכישת הדירה (מסים, שיפוצים, ריהוט, עורך דין)
  • שיעור המימון של ההלוואה מערך הנכס – גובה ההלוואה ביחס לערך הנכס הנרכש.
  • ניתוח פריסת התשלומים - פריסת התשלומים לחברת הבניה/מוכר הנכס.
  • גישור על תקופת ביניים - במידה ועד לאכלוס תצטרכו לשלם גם שכר דירה במקביל.

2. בניית פרופיל פיננסי שלכם: צפי להתפתחות ההכנסה הפנויה, מקורות לפרעון מוקדם של המשכנתא בעתיד (ירושות חסכונות), תכניות למנף בעתיד את הנכס להשקעות נוספות, מקורות ונכסים נוספים ועוד...

3. בניית תמהיל אופטימאלי - המותאם לצרכים ולפרופיל הפיננסי של הלקוח ולתרחישים שונים של שינויים בשוק ההון (ריביות, אינפלציה ושער חליפין).

4. מכרז ריביות בין הבנקים לתמהיל שנבנה. המשך ניהול משא ומתן לקבלת הריביות הטובות ביותר.

5. בחירת הבנק המלווה ביחד עם הלקוח, וליווי הלקוח בחתימה על מסמכי ההלוואה.

אם ברצונך לחסוך זמן יקר, התרוצצויות בין הבנקים, כאבי ראש ובעיקר עשרות עד מאות אלפי שקלים – צור קשר לתאום פגישה

למעלה