banner pension

כעצמאי, ככל הנראה שאתה מפריש מדי חודש כספים לפנסיה שלך. אתה בוודאי נעזר בסוכן הביטוח שלך לשם כך. אתה מניח שסוכן הביטוח שלך בדק בשבילך את כל האפשרויות והמליץ על החיסכון האופטימאלי עבורך. אתה מניח אולי כי דמי הניהול שאתה משלם הם הנמוכים שניתן היה להשיג.

האם זה נכון...?

מי לוקח אחריות על החיסכון הפנסיוני שלך? סוכן הביטוח הוא בעל זיקה לגופים אותם הוא משווק. האם אתה בטוח שאתה מפריש לתכניות המתאימות למצבך האישי, הכלכלי והמשפחתי שלך? האם אתה בטוח שאתה ושאריך מבוטחים במידה הראויה? האם אתה משלם את המחירים הנמוכים ביותר שניתן להשיג?

כח המיקוח שלך כעצמאי מול חברות הביטוח הוא נמוך ואתה נאלץ לשלם דמי ניהול גבוהים בתכניות פנסיוניות שלא בהכרח תואמות את מצבך האישי, כלכלי ומשפחתי.

מה כולל הייעוץ הפנסיוני?

הייעוץ הפנסיוני יכלול בדיקה וניתוח של התכניות הפנסיוניות הקיימות שלכם, ובחינת התאמתם למול צרכיכם, בקשותיכם, מצבכם הכלכלי והחלופות הקיימות בשוק. הבדיקה והניתוח יכללו התייחסות ל:

  • בדיקת צרכים בהתאם למצבכם האישי והכלכלי ותכנון פנסיוני תואם.
  • היבטי מיסוי פנסיוני בטווח הקצר והארוך.
  • השוואה בין מוצרים פנסיוניים קיימים לאחרים.
  • בחינת דמי הניהול הנגבים בתכניות השונות למול חלופות.
  • תחזית קצבה צפויה לגיל הפרישה וחיסכון הוני צפוי בתכניות הפנסיוניות.
  • התייחסות לתא המשפחתי בהיבט של התכנון הפנסיוני והכיסויים הביטוחיים
  • מסלולי השקעה והתאמתם לפרופיל הלקוח.
  • שכיר בעל שליטה – כיצד לנצל בצורה אופטימאלית את הטבות המס לחיסכון הפנסיוני?

אם ברצונך לקחת אחריות על החיסכון הפנסיוני שלך ועל עתידך הכלכלי לאחר הפרישה,
אם ברצונך בשקט נפשי שהחיסכון הפנסיוני שלך מתאים לצרכיך,
אם ברצונך לשפר את הקצבה או החיסכון הצפויים לך בעשרת אחוזים,
אם ברצונך לוודא שאינך משלם על ביטוחים מיותרים
צור קשר לתאום פגישה.

למעלה