banner pension

מי לוקח אחריות על החיסכון הפנסיוני שלך???

כמה זמן, מחשבה ולימוד השקעתם בתכנון החיסכון הפנסיוני שלכם...? זה אשר יקבע את רמת חייכם לאחר פרישתכם לגמלאות.

  • האם אתה חוסך במסלול האופטימאלי עבורך?
  • האם ניתן להפחית את דמי הניהול שאתה משלם?
  • האם אתה ממקסם באמת את הטבות המס הניתנות לחיסכון הפנסיוני?
  • האם אתם מבוטח במידה ראויה? האם הכיסויים הביטוחיים מתאימים לצרכי המשפחה שלך?
  • מה תחזית הקצבה הצפויה לך ולתא המשפחתי שלך בגיל הפרישה? האם היא מספיקה? כיצד ניתן להגדילה ללא עלות נוספת?
  • שכיר בעל שליטה – כיצד אתה מנצל בצורה אופטימאלית את הטבות המס לחיסכון פנסיוני?

מי לוקח אחריות על החיסכון הפנסיוני שלך??? סוכן הביטוח מקבל את הכנסתו מאותם גופים שאת מוצריהם הוא מוכר, ולכן אינו יכול להיות אובייקטיבי בייעוץ שהוא נותן לך.
אנו מזמינים אותך לקבלת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. הייעוץ הפנסיוני ניתן באופן אישי ע"י איציק בן שטרית. מומחה, בעל רישיון לייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר. מילא תפקידים בכירים ביותר במערכת הבנקאית, בשוק הון, יו"ר ועדת השקעות ומנכ"ל חברת גמל.
מניסיוננו מרבית החוסכים יכולים ע"י מספר שינויים להגדיל את הקצבה המחכה להם לאחר פרישתם בעשרות אחוזים! ההזנחה בחסכון הפנסיוני עולה לך מאות אלפי ₪!

הכסף שתצבור לגיל פרישה תלוי בהחלטות שתקבל היום – ככול שתקדים לחסוך בתוכניות המתאימות, כך תצבור כסף רב יותר לגיל הפרישה.

אם ברצונך לקחת אחריות על החיסכון הפנסיוני שלך,
אם ברצונך בביטחון שהחיסכון הפנסיוני שלך מתאים לצרכיך,
אם ברצונך לשפר את הקצבה או החיסכון הצפויים לך בעשרות אחוזים,
אם ברצונך לוודא שאינך משלם על ביטוחים מיותרים

צור קשר לתאום פגישה.

למעלה