banner mortgage

רכישת דירה ולקיחת משכנתא הן מההחלטות הכלכליות החשובות ביותר שאנו עושים, במהלך חיינו.

מדובר באחת ההשקעות המשמעותיות והמורכבות ביותר הן מבחינה ההיקף הכספי הכולל, הן מבחינת המחויבות הכספית החודשית  המשפיעה על רמת חיינו והן בשל העובדה שמדובר בהתקשרות ארוכת טווח.
 
בנוסף, בעת קבלת ההחלטה לגבי המשכנתא הנלקחת יש לקחת בחשבון גם שינויים שיכולים להיות לאורך שנות פירעון המשכנתא הן במצבכם הכלכלי והן בשעורי הריבית במשק, המשתנים מעת לעת.
 
כל טעות או אי הבנה בתכנון המשכנתא עלולה לעלות לכם עשרות עד מאות אלפי שקלים לאורך תקופת החזר המשכנתא, ולכן חשוב ביותר לקבל ייעוץ כלכלי, מקצועי ואובייקטיבי.

ייעוץ המשכנתא ניתן באופן אישי ע"י איציק בן שטרית. בוגר תואר ראשון ושני בכלכלה בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב. מילא שורה של תפקידים בכירים במערכת הבנקאית בתחום הפנסיוני, ובשוק ההון ביניהם: אגף התקציבים במשרד האוצר, חבר הנהלה בבנק משכן, סמנכ"ל כספים ומנכ"ל איילון גמל.

אני מזמין אתכם לפגישת יעוץ אישית בה ננתח את הצרכים שלכם, נבחן את הפרופיל הפיננסי שלכם ונבחר יחדיו את תמהיל המשכנתאות המתאים לכם. תמהיל שיאפשר לכם לעמוד בהחזרים החדשים בהווה ובעתיד, ויאפשר לכם גמישות מרבית ואפשרות להתמודד בהצלחה עם שינויים בעתיד.

למעלה