banner pension

כשכיר, אתה בוודאי מפריש מדי חודש כספים לפנסיה שלך דרך סוכן ביטוח או מנהל הסדרים שהמעסיק בחר לעבד מולם. אתה מניח אולי שבדקו בשבילך את כל האפשרויות והמליצו על החיסכון האופטימאלי עבורך. אתה מניח אולי כי דמי הניהול שאתה משלם הם הנמוכים שניתן היה להשיג.

האם זה מספיק...?

המעסיק אינו בודק את כל זה. הוא משתמש בסוכנות הסדרים פנסיונים (שזו למעשה סוכנות ביטוח) או סוכן ביטוח לטפל בכל הסוגיות הפנסיוניות. סוכן הביטוח או סוכנות ההסדרים אינם אובייקטיבים בייעוץ שהם נותנים, שכן הם מקבלים את הכנסתם מאותם גופים שאת מוצריהם הם משווקים.

מה כולל הייעוץ הפנסיוני?

הייעוץ הפנסיוני יכלול בדיקה וניתוח של התכניות הפנסיוניות הקיימות שלכם, ובחינת התאמתם למול צרכיכם, בקשותיכם, מצבכם הכלכלי והחלופות הקיימות בשוק. הבדיקה והניתוח יכללו התייחסות ל:

  • בדיקת צרכים בהתאם למצבכם האישי והכלכלי ותכנון פנסיוני תואם.
  • היבטי מיסוי פנסיוני בטווח הקצר והארוך.
  • השוואה בין מוצרים פנסיוניים קיימים לאחרים.
  • בחינת דמי הניהול הנגבים בתכניות השונות למול חלופות.
  • תחזית קצבה צפויה לגיל הפרישה וחיסכון הוני צפוי בתכניות הפנסיוניות.
  • התייחסות לתא המשפחתי בהיבט של התכנון הפנסיוני והכיסויים הביטוחיים
  • מסלולי השקעה והתאמתם לפרופיל הלקוח.

אם ברצונך לקחת אחריות על החיסכון הפנסיוני שלך,
אם ברצונך בשקט נפשי שהחיסכון הפנסיוני שלך מתאים לצרכיך,
אם ברצונך לשפר את הקצבה או החיסכון הצפויים לך בעשרת אחוזים,
אם ברצונך לוודא שאינך משלם על ביטוחים מיותרים
צור קשר לתאום פגישה.

למעלה